نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طرح مطالعاتی تفصیلی- اجرایی کنترل فرسایش و رسوب منطقه مطالعاتی گرابگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: هیدرولیک

پژوهشگران: 
حدیدی مسلم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1389

کارفرما: اداره کل منابع طبیعی

خروجی طرح: 
نوع: توسعه ای ـ کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

مطالعه حوزه آبخیز گراب در وسعتی معادل 5500 هکتار انجام گرفته است این حوزه در سه شیت نقشه توپوگرافی 50000 :1 به شماره هایII5259 و III5359 و IV5359 و در بین طولهای 46o28’39’’ تا 46o35’03’’ و عرضهای 34o42’18’’ تا 34o48’27’’ قرار گرفته و از شمال شرق به شهرستان روانسر و از جنوب غرب به کوه بازان متصل می گردد. هدف از اجرای این طرح بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در خصوص اجرای طرح های حفاظتی و ایجاد سازه های مورد نیاز جهت کنترل سیل منطقه می باشد. مطالعات انجام شده در این طرح عبارتند از: فیزیوگرافی، هواشناسی، هیدرولوژی، اقتصادی و اجتماعی، پوشش گیاهی، زمین شناسی، خاکشناسی، فرسایش و رسوب، تلفیق و طراحی بیولوژیک و طراحی سازه.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):