نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طرح مطالعاتی تفصیلی- اجرایی کنترل فرسایش و رسوب منطقه مطالعاتی صادق آبادگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: هیدرولیک

پژوهشگران: 
حدیدی مسلم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1389

کارفرما: اداره کل منابع طبیعی

خروجی طرح: 
نوع: توسعه ای ـ کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

مطالعه حوزه آبخیز صادق آباد با وسعتی معادل 833 هکتار انجام گرفته است این حوزه در دو شیت نقشه توپوگرافی 50000 :1 به شماره هایIV5359 و III5359 در بین طولهای 46o33’19’’ تا 46o36’21’’ و عرضهای 34o43’02’’ تا 34o46’04’’ قرار گرفته است که از شمال شرق به شهرستان روانسر متصل می گردد. هدف از اجرای این طرح بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در خصوص اجرای طرح های حفاظتی و ایجاد سازه های مورد نیاز جهت کنترل سیل منطقه می باشد. مطالعات انجام شده در این طرح عبارتند از: فیزیوگرافی، هواشناسی، هیدرولوژی، اقتصادی و اجتماعی، پوشش گیاهی، زمین شناسی، خاکشناسی، فرسایش و رسوب، تلفیق و طراحی بیولوژیک و طراحی سازه.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):