نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طرح مطالعاتی تفصیلی- اجرایی کنترل فرسایش و رسوب منطقه مطالعاتی بنچلهگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: هیدرولیک

پژوهشگران: 
جلیلی جلال (مسئول طرح)
جلیلی خلیل (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1389

کارفرما: اداره کل منابع طبیعی

خروجی طرح: 
نوع: توسعه ای ـ کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

مطالعه حوزه آبخیز بنچله با وسعتی معادل 10000 هکتار انجام گرفته است این حوزه در دو شیت نقشه توپوگرافی 1:50000 به شماره هایIII5359 وIV5359 قرار گرفته است. هدف از اجرای این طرح بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در خصوص اجرای طرح های حفاظتی و ایجاد سازه های مورد نیاز جهت کنترل سیل منطقه می باشد. مطالعات انجام شده در این طرح عبارتند از: فیزیوگرافی، هواشناسی، هیدرولوژی، اقتصادی و اجتماعی، پوشش گیاهی، زمین شناسی، خاکشناسی، فرسایش و رسوب، تلفیق و طراحی بیولوژیک و طراحی سازه.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):