نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

فرآوری قیر طبیعی و تهیه کربن فعال از آن در مقیاس نیمه صنعتیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
دارایی علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1391

کارفرما: طرح مطالعات کاربردی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ثمین معدن زاگرس

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

طرح تحقیقاتی حاضر به منظور ایجاد ارزش افزوده چند برابری برای معادن قیر طبیعی و تولید کربن فعال از آن در مقیاس نیمه صنعتی که یک ماده استراتژیک در صنعت فیلتراسیون می باشد اجرا شده است. گزارش فاز مطالعاتی با بررسی ساختار کربن فعال، طبقه بندی کربن فعال، خصوصیات شیمیایی و فیزیکی آن، تولید کربن فعال و بررسی پارامترهای مختلف در تولید آن از قبیل دما، زمان، عامل فعالساز شیمیایی، تستهای کربن فعال (رطوبت، سطح ویژه، وزن مخصوص، عدد ید، عدد ملاس، اسیدیته و ...) آغاز می شود. سپس کاربردهای کربن فعال، آمار تولید و مصرف کربن فعال در جهان و ایران، میزان واردات کربن فعال و قیمت آن بیان می شود. در ادامه به معرفی قیر طبیعی و کاربردها و نحوه تشکیل آنها پرداخته می شود. با مطالعات زمین شناسی قیرهای طبیعی مشخص می شود که این معادن در سازند گچساران واقع شده اند. ذخایر قیرهای طبیعی ایران بطور عمده در استان کرمانشاه و بصورت پراکنده در استانهای همجوار ایلام، لرستان و خوزستان واقع شده است.
در مرحله بعد با توجه به تجربیات عملی و تئوری جهت اپتیمم سازی نتایج و انتقال آنها به مرحله نیمه صنعتی در مقیاس آزمایشگاهی کربن فعال تهیه گردید. سپس محاسبات اقتصادی طرح جهت احداث واحد صنعتی انجام گرفت. با استفاده از نتایج مرحله آزمایشگاهی، تجهیزات مورد نظر جهت انجام پایلوت با تولید 1 کیلو گرم کربن فعال در هر بچ طراحی و نصب گردید. در ادامه کربن فعال با مشخصات مورد نظر جهت تصفیه شربت قند تولید و مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن کاملا رضایت بخش بود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):