نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان تاثیر مطالب جنایی منتشره در رسانه های گروهی بر احساس امنیت عمومی مردم کرمانشاهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
واعظ زاده ساجده (مسئول طرح)
ایاسه علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1390

کارفرما: دفتر مطالعات و تحقیقات کاربردی ناجا

خروجی طرح: 
نوع: توسعه ای

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی میزان تاثیر انتشار مطالب جنایی منتشره در رسانه های جمعی بر احساس امنیت عمومی مردم کرمانشاه انجام شده است. روش پژوهش، پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را کلیه افراد بالای 15 سال ساکن در شهر کرمانشاه تشکیل می دهند که از میان آنها 384 نفر به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای مورد مصاحبه قرار گرفته اند.
بر اساس یافته های پژوهش، میزان علاقه به اخبار جنایی در میان پاسخگویان بسیار زیاد است. در حالیکه اخبار جنایی مهم دنیا و کشور تا حدودی مورد توجه پاسخگویان قرار می گیرد توجه آنها نسبت به اخبار جنایی استان بسیار زیاد است. مهمترین منبع دریافت اطلاعات و قایع جنایی تلویزیون است. به اعتقاد اکثر پاسخگویان مطالب جنایی منتشره در رسانه ها در جامعه عمومیت دارند. پرطرفدارترین قالبهای خبری عبارتند از گزارش خبری و شرح کلی واقعه، مصاحبه با عوامل جنایت و نمایش تصویری وقایع. جالب توجه ترین موضوعات نیز قتل و آدم ربایی هستند. مهمترین انگیزه از پیگیری اخبار جنایی، آگاهی یافتن از شرایط جامعه است. به اعتقاد اکثر پاسخگویان انعکاس عملکرد پلیس در رسانه ها بسیار مطلوب و عملکرد پلیس در واقعیت مطلوب است. در مجموع انتشار اخبار جنایی در رسانه ها بیشتر فرصت قلمداد می شود تا تهدید. میزان احساس امنیت در میان پاسخگویان بسیار پایین است. عواملی که بیش از همه احساس امنیت را کاهش می دهند عبارتند از: میزان علاقه به اخبار جنایی و جنسیت. با این حال، مجموع متغیرهای تحقیق تنها
6.4 درصد از تغییرات احساس امنیت را تبیین می کنند و 95.6 درصد از تغییرات آن به عواملی خارج از حوزه انتشار اخبار جنایی رسانه ها بر می گردد.اخبار جنایی، احساس امنیت، رسانه های جمعی، استان کرمانشاه

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):