نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تدوین سند مساله شناسی توسعه استان کرمانشاهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
وفامهر محسن (مسئول طرح)
بادکو بهروز (همکار طرح)
دلانگیزان سهراب (همکار طرح)
مردوخی بایزید (همکار طرح)
طایی حسن (همکار طرح)
میرزایی حجت اله (همکار طرح)
پژمان پیمان (همکار طرح)
عظیمی میکاییل (همکار طرح)
تسلیمی حسین (همکار طرح)
آزادی سیامک (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1390

کارفرما: استانداری کرمانشاه

خروجی طرح: 
نوع: توسعه ای

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

تولید یک سند تحلیلی مساله شناسی توسعه استان که محصول نگاه به اسناد کلان همراه با تعامل میان منابع مکتوب توسعه ای استان با ذخایر انسانی و شفاهی بومی باشد به عنوان یک ضرورت توسعه ای جلوه می نماید در عین حال تلاش برای تهیه چنین سندی مستلزم همکاری گروهی ذخیره انسانی و دانش شفاهی بومی است بنابراین می تواند به نوعی به فرانید هم افزایی فکری منطقه ای نیز منجر شود که محصول نهایی آن قابل نهادینه سازی در سازمانی به عنوان "مرکز هم اندیشی توسعه استان" خواهد بود.
این پژوهش با هدف تولید سند مساله شناسی تحلیل توسعه استان کرمانشاه، تکمیل بانک اطلاعات پژوهشی استان، شناسایی و طبقه بندی ذخیره کارشناسی و دانش شفاهی محلی (بانک اطلاعات کارشناسی استان) درجهت تشکیل مرکز هم اندیشی توسعه استان کرمانشاه انجام شده است
.
خروجی های بدست آمده از این پژوهش عبارتند از
:
- جمع آوری، دسته بندی و ورود اطلاعات بیش از 4000 رکورد اطلاعاتی در زمینه های طرح های پژوهشی، گزارش، طرح ها، کتب، مقالات، پایان نامه ها و... مرتبط با استان و ایجاد بانک اطلاعاتی.
- بازخوانی، فیش برداری و خلاصه سازی 8425 صفحه از اسناد بالا دستی و میان توسعه ای و ایجاد بانک اطلاعاتی با قابلیت جستجو و ارجاع
- انجام مصاحبه با 60 نفر از کارشناسان استان طی بیش از 100 نشست در حوزه های مختلف، دسته بندی، خلاصه سازی و تدوین سند توصیفی مساله شناسی استان کرمانشاه
- راه اندازی اتاقهای فکر (کانونهای فکری) در محورهای اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، زیر بنایی و توسعه پایدار با حضور اندیشمندان و صاحبنظران استان در هر یک از حوزه های تخصصی.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):