نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت بهره وری و تاثیر عوامل انگیزشی در افزایش بهره وری شرکت آب و فاضلابگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
قزوینه ژیلا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1392

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

خروجی طرح: 
نوع: توسعه ای

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

هدف: این طرح با هدف بررسی وضعیت بهره وری و تاثیر عوامل انگیزشی در افزایش بهره وری در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه به انجام رسید.
روش
: روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه به کار گرفته شده است.
نتایج
: نتایج نشان می دهد از دید پرسنل و کارکنان بهبود شبکه های ارتباطی، امنیت شغلی، ارتقاء شغلی، پاداش و مزایا، حقوق مناسب و محترمانه بودن شغل تاثیر بیشتری نسبت به سایر متغیرها بر بهره وری دارند. در خصوص متغیری مانند وجود خلاقیت در شغل و استقلال کاری تاثیر چندانی مشاهده نشد.عوامل انگیزشی، بهره وری، پرسنل و کارکنان، شرکت آب و فاضلاب، امنیت شغلی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):