نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت موجود کارگاه های رنگرزی (استان قم)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: فنی

پژوهشگران: 
حسینخانی محسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1393

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: مطالعاتی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

باتوجه به موقعیت جغرافیایی استان قم که در مسیر صادرات زمینی ایران قرار گرفته و همچنین جنبه مذهبی این استان و پتانسیل بسیار بالای این استان در فرهنگ سازی و ظهور و اشاعه فرهنگ اسلامی به دنیا و امکان انتقال این فرهنگ ناب به دنیا و نسلهای آینده باعث شده، فرش به عنوان یک هنر- صنعت اهمیت بالایی پیدا نماید.
بنابراین بررسی فرش قم که هم از لحاظ کیفی به عنوان قطب تولید فرش و تابلو فرش ابریشمی ایران بوده و هم از لحاظ اقتصادی که 20 درصد صادرات کل کشور را به عهده دارد و هم در روند انتقال فرهنگ اسلامی نقش به سزایی خواهد داشت، بایستی مورد توجه خاص قرار گیرد
.
یکی از ارکان محصولات تولید فرش در این استان، کارگاه های رنگرزی استان می باشد که نتایج مطالعات نشان می دهد که از 18 کارگاه شناسایی شده 5 کارگاه فعال بوده و به سختی به فعالیت خود ادامه می دهند که نیاز به حمایتهای ویژه و سریع دارند، عدم حمایت و مشکلات عدیده سبب گردیده بیش از 70 درصد رنگرزی های این استان به استانهای دیگر منقل شود. همچنین افزایش هزینه سیستم های سنتی به دلیل افزایش هزینه نیروی انسانی طی سالهای اخیر سبب گرایش کارگاه ها به سمت رنگهای مصنوعی گردیده و به دلیل عدم آموزش های لازمه، سبب کاهش کیفیت فرشهای تولیدی گردیده و به دلیل وجود استانداردهای لازمه جهت صادرات، مشکلاتی را در این زمینه ایجاد نموده است. همچنین عدم آموزش اصول بازاریابی حرفه ای و عدم شناسایی الزامات موردتوجه بازارهای هدف و امکانات بسیار ضعیف و کارگران آموزش ندیده و عدم کنترل فرآیندها و افزایش قیمت ابریشم در بازار هزینه تولید اینگونه محصولات ابریشمی را در این استان به شدت افزایش داده است. به نحوی که اکثر کارگاه های رنگرزی رنگهای مصنوعی را با تکنیک های طبیعی به کار می برند که خود هم کاهش کیفیت و هم عوارض بهداشتی و پزشکی را برای آنها در دراز مدت بوجود خواهد آورد. بنابراین رسیدگی عاجل به کارگاه های رنگرزی این استان که قطب فرش ابریشمی کشور می باشد را الزام آور نموده است
.کارگاه رنگرزی، فرش قم، پتانسیل

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):