برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق پیرامون شناسایی پراکندگی جغرافیایی عیوب بافت قالی برای استفاده در برنامه ریزی آموزشی (فاز اول: استان خراسان)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: فنی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1380

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: فنی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

این تحقیق با عنوان شناخت پراکندگی جغرافیایی عیوب بافت فرشهای استان خراسان جهت برنامه ریزی آموزشی در 16 شهرستان استان (مشهد، قوچان، اسفراین، سبزوار، نیشابور، بیرجند، قائن، کاشمر، گناباد، طبس، بجنورد، بردسکن، تایباد، تربت جام، تربت حیدریه و خواف) به روش پیمایش اجتماعی انجام گرفته است. روش انتخاب نمونه ها تصادفی و تعداد نمونه ها 480 تخته فرش به روشهای بافت گوناگون و رایج در استان بوده است. اهم یافته های تحقیق به شرح زیر می باشد:
مشخصات عمومی ارزیابها
:
کارشناسانی که این فرشها را ارزیابی کرده اند به طور متوسط دارای 18 سال سابقه کار برروی فرش، 10 کلاس سواد، میانگین سنی 38 سال و اغلب کارشناس فرش بوده اند
.
تعداد نمونه ها برحسب روش بافت
:
از کل فرشهای انتخاب شده (480
تخته فرش)، 31.2% به روش بافت مشهد، 18.8% به روش بافت نائین و 50% به روشهای بافت بیرجند (12.5%)، کاشمر (12.5%)، کردی (12.5%) و بلوچ (12.5%) بوده اند.
عیوب بافت فرشها در کل استان:
به طورکلی عیوب مشاهده شده در کل استان برحسب بیشترین فراوانی عبارتند از: عیب چندچین یک پود نازک (66.9%) جفتی بافی (61.9%)، کجی (48.8%)، ترنج دار بودن (39.6%)، بالازدگی (37.9%)، سفیدک زدن پشت فرش (36.9%)، ناصافی پشت فرش (36%)، پوکی فرش (31.5%)، شانه داشتن (28.8%)، بی تناسبی اندازه فرش با نقشه (25.8%)، کیس داشتن (25.4%)، پایین زدگی (21.5%)، دودست شدن (20.8%)، به هم خوردگی نقشه (19.6%)، دورنگی (13.3%)، رگه دار شدن (12.3%) و بی گره بافی (6%) می باشد.کلیدواژگان: خراسان، پراکندیی جغرافیایی، قالی، برنامه ریزی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):