نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شناسایی شاخص ها و اولویت بندی بازارهای هدف فرش دستباف ایران با تاکید بر محیط بین المللگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
پناهی منیره (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اقتصادی و بازرگانی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

این طرح که با هدف شناسایی بازارهای هدف جذاب صادراتی برای فرش دستباف ایران انجام یافته است از 3 مرحله اصلی تشکیل شده است؛ در مرحله اول ابتدا شاخصهای موثر بر انتخاب بازارهای هدف صادراتی در 4 حوزه اقتصادی، سیاسی و روابط بین الملل، اجتماعی و فرهنگی و نیز محیط رقابتی شناسایی گردیدند. سپس با استفاده از نظر خبرگان مهمترین و موثرترین شاخصهای موثر در هر یک از این 4 حوزه شناسایی گردیدند. در مرحله سوم سعی گردید تا با استفاده از این شاخصها، بازارهای کشورهای مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. در انتخاب بازارهای هدف سعی گردید تا از روش غربالگری استفاده گردد بدین ترتیب که کشورهایی که به واسطه مسائل سیاسی هیچگونه مراوده اقتصادی با ایران ندارند حذف گردیدند. همچنین کشورهایی که دارای اقتصاد بسیار ضعیف و کوچکی می باشند نیز در مرحله اول غربالگری حذف گردیدند چرا که امکان وجود بازار جذاب برای فرش دستباف که معمولا جزء کالاهای لوکس بشمار می آید، در این کشورها بسیار ضعیف است. پس از حذف این کشورها اطلاعات لازم برای سایر کشورها در هر یک از شاخصهای منتخب گردآوری گردید تا بر اساس اولویت میزان اهمیت شاخصها، میزان جذابیت بازارهای این کشورها اولویت بندی گردند. نتایج این تحلیلها نشان می دهد که 10 بازار جذاب برای صادرات فرش دستباف ایران، به ترتیب بازار کشورهای چین، ایالات متحده امریکا، هند، ترکیه، آلمان، ژاپن، قطر، سنگاپور، سوئیس و عراق می باشد. در این میان اختلاف دو کشور چین و ایالات متحده امریکا با سایر کشورها بسیار زیاد می باشد. به عبارتی این اطلاعات نشان می دهند که بازار کشورهای چین و امریکا بسیار جذابتر از بازار سایر کشورها برای صادرات فرش دستباف ایران می باشند.
پس از مشخص شدن ده بازار جذاب صادراتی برای فرش دستباف ایران، در بخش بعدی گزارش، وضعیت بازار فرش دستباف و نیز رقابت در آن بازارها مورد بررسی قرار گرفته است. سپس سعی شد تا بر اساس دو شاخص «میانگین رشد سالانه بازار فرش دستباف» در برخی از کشورهای مورد بررسی و نیز «سهم ایران در آن بازارها» پورتفولیویی از بازارهای هدف صادراتی بر اساس مدل گروه مشاوران بوستون پیشنهاد شود. در نهایت نیز بر اساس نتایج این پروژه مدلی برای شناسایی بازارهای هدف صادراتی برای مطالعات آینده پیشنهاد شده است
.محیط روابط بین الملل، محیط اقتصاد بین الملل، محیط اجتماعی کشورها، صادرات، بازار هدف

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):