برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بازنگری کیفیت پروژه های مطالعاتی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی در کشورگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: محیط زیست طبیعی فرآوری پسماند

پژوهشگران: 
پناهنده محمد (مسئول طرح)
مخدوم مجید (همکار طرح)
جمالزادفلاح فریبرز (همکار طرح)
عابدی طوبی (همکار طرح)
عابدین زاده نیلوفر (همکار طرح)
روانبخش مکرم (همکار طرح)
ارشد نیلوفر (همکار طرح)
ضمیرائی زهرا (همکار طرح)
فتحی دخت حبیب (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

ارزیابی پیامدهای زیست محیطی (EIA) یکی از مهمترین ابزارهای مدیریتی است که در سرتاسر دنیا به منظور دست یابی به توسعه پایدار بطور گسترده و فراوان مورد استفاده قرار گرفته است. در ایران نیز در تاریخ 23/1/73 بر اساس صورتجلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام ارزیابی زیست محیطی برای برخی از پروژه ها الزامی گردید.
تهیه گزارشات با کیفیت بالای
EIA یکی از مولفه های اثربخشی EIA در عمل می باشد. در این تحقیق با الهام گیری و ایجاد تغییراتی در بسته بازنگری(Lee et al. 1999) Lee and colley ، تعداد 69 گزارش EIA مورد بازنگری قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل های بعمل آمده بیانگر آن است که بخش های مهمی از گزارشات EIA توجه کافی به آنها نشده است که مهمترین موارد آن عبارتند از: ضعف در کمی نمودن پیامدها، ضعف شدید برنامه های مدیریت محیط زیست و برنامه های پایشی، ضعف شدید در تفکیک انواع اثرات بویژه اثرات تجمعی، ضعف شدید در بررسی گزینه ها و ضعف شدید در ارایه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری.
این بررسی با مرور تعدادی از گزارشات ارزیابی زیست محیطی، پیشنهاداتی جهت بهبود فرآیند
EIA و تهیه گزارشات آن در کشور ارائه داده است.کلیدواژگان: ارزیابی پیامدهای زیست محیطی، کیفیت گزارشات EIA، اثربخشی، ایران

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):