برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اثر سطوح مختلف هورمونی و ریزنمونه بر کالزایی و باززایی سه گیاه دارویی آنغوزه (Ferula assa foetida)، وشاء (Dorema ammoniacum) و مشکک (Ducrosia anethifolia)گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

پژوهشگران: 
قادری اردشیر (مسئول طرح)
زارع کاریزی امیررضا (مسئول طرح)
امیدی منصور (همکار طرح)
اولادزاد آتنا (همکار طرح)
ایروانی ندا (همکار طرح)
اجنی یوسف (همکار طرح)
مهرآفرین علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

آنغوزه، وشا و مشکک سه گیاه دارویی، علفی و چند ساله که بومی ایران و افغانستان هستند. آنغوزه به عنوان دارویی بسیار موثر بر روی سیستم هاضمه، پاک کننده و تحریک کننده پرزهای روده ای عمل می کند. صمغ رزینی که از ریشه این گیاه بدست می آید دارای خواص کرم کشی، ضد انقباض و تشنج، بادشکن، بر طرف کننده بوی بد، خلط آور، ضد یبوست، داروی مسکن و اشتها آور می باشد. وشاء دارای خواص دارویی ضد تشنج و محرک می باشد و در پاره ای از مواقع به عنوان یک معرق نیز استفاده می شود. این گیاه همچنین به طور وسیعی در لوازم آرایشی، صنایع صابون سازی و به عنوان ادویه در غذا استفاده می شود. مشکک دارای خواص آنتی بیوتیکی و ضد قارچی است. بیشتر تقاضا برای صمغ این گشاهان بوسیله جمع آوری مقدار زیادی صمغ از جمعیت های طبیعی پاسخ داده می شود. اثر تیمارهای هورمونی و نوع ریزنمونه بر جوانه زنی، کالزایی، جنین زایی سوماتیکی و ریشه زایی این گیاهان بررسی شد. گیاهچه های درون شیشه ای تولید شده سازگار شده و با موفقیت به خاک انتقال داده شدند.کلیدواژگان: القای کالوس، گیاه دارویی، باززایی، تشکیل ریشه، کشت بافت

 
 
Title:

The effect of various treatments of hormon and explant on callus induction and regeneration of Ferula assa foetida, Dorema ammoniacum and Ducrosia anethifolia, three medicinal plantsAbstract:

Ferula assa foetida L., Dorema ammoniacum and Docrosia Antifolia three species indigenous to Iran and Afghanistan, are herbaceous and perennial medicinal herbs. Asafetida is a very effective medicinal herb that acts mainly on the digestive system, cleansing and strengthening the gastro-intestinal tract. The pungently flavoured gum-resin that is obtained from the root is alterative, anthelmintic, antiperiodic, antispasmodic, carminative, deodorant, expectorant, laxative, sedative and stomachic. The resin serves as a carminative, diaphoretic, mildly diuretic, expectorant, poultice, stimulant, antimicrobial and vasodilator. In pharmacological and biological tests, extracts and fractions of D. anethifolia and some other species of Ducrosia are reported to have antimicrobial, antimycobacterial and antifungal effect. Most of the demand is being met through collection of large quantities of these plants from wild populations. Indiscriminate collection of this plant from the wild has posed a serious threat to its existence in the wild populations, especially when the plants are harvested well before seed set. The vegetative propagation of this species has not been described. The plant is conventionally propagated through seed. Moreover, propagation by seed is rather difficult due to seed dormancy. Consequently, Asafetida and D. ammoniacum are classified as a vulnerable species in the Red Data Book of Iran. Hence there is a strong need for proactive understanding in the conservation, cultivation, and sustainable usage of this species for future use. In recent years, there has been an increased interest in tissue culture techniques which offer a viable tool for mass multiplication and germplasm conservation of rare, endangered and threatened medicinal plants. The effect of various hormone and explants treatments on seed germination, callus induction, somatic embryogenesis and root induction was study in this investigate. The in vitro raised plantlets were acclimatized and transferred to soil.Keyword(s): callus induction, medicinal plant, regeneration, root induction, tissue culture