نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی و مطالعه جلبک های صنعتی و داروئی با تکیه بر پژوهش های صورت گرفته روی جلبک های ایرانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: زیست شناسی

پژوهشگران: 
سلطانی ندا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1377

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

یک مقاله تحت همین عنوان از نتایج این تحقیق تهیه و در سمینار زیست شناسی ایران ارائه شده است. همچنین فاز تکمیلی تحت عنوان «جمع آوری و شناسایی و بررسی اکولوژیک جلبک سبز دونالیلا» تعریف و در دست انجام است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

بررسی تکنولوژی و جنبه های اقتصادی تولید جلبک ها نشان می دهد که از آن ها در جنبه های مختلف تولیدی می توان استفاده کرد. جلبک ها در ضمن اینکه می توانند جانشین منابع مرسوم تولید دارو، انرژی، غذا و … شوند، دارای مزایایی می باشند که آن ها را از اولویت برخوردار کرده است. از جمله آنکه تولید آن ها آسان می باشد و می توان برخی از آن ها را در مناطقی کشت داد که به دلیل شرایط خاص آب و هوایی قابل استفاده کشاورزی نیستند، زیستگاه اصلی آن ها آب می باشد که سطح زمین را پوشانده است و…
از جمله کاربرد جلبک ها در صنایع غذایی، تغذیه، تولید دارو، رنگ دانه، موادشیمیایی و سوخت می باشد.
با بررسی به عمل آمده از جلبک های اقتصادی و دارویی موجود در ایران، تعدادی از آن ها در اولویت تحقیقاتی قرار گرفته اند. ریز جلبک های مورد نظر در این طرح عبارتند از:
Spirulina, Dunaliella, Chlorella, Scenedemus
و درشت جلبک ها شاملSargassum, Gelidium, UIva Sargassopsis و Gracilaria هستند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):