نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

حل معادلات سینماتیکی «ربات»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
ذوقی محسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1365

کارفرما: جهاددانشگاهی صنعتی شریف

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

«ربات» دستگاهی مکانیکی الکترونیکی است که قادر است بسیاری از کارهای مختلف و متنوع را بدون خستگی، دقت یکنواخت و با سرعت بالا انجام دهد. قدم اول در طراحی ربات حل تئوریکی معادلات حرکت مکانیکی می باشد. هدف از انجام این طرح حل معکوس معادلات حرکت مکانیکی ربات است تا در مرحله بعدی و طراحی مکانیکی ربات مورد استفاده قرار گیرد.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و نتایج حاصل:
نوشت نو تهیه یک برنامه کامپیوتری برای حل معکوس معادلات حرکت مکانیکی و قابل نصب روی میکروکامپیوتر «
NCR » با قابلیت حل معادلات سینماتیکی برای کلیه ربات های دارای پنج درجه آزادی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):