نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت یک نمونه مکانیزم تنظیم موقعیتگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
نیاسری محمدرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1365

کارفرما: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

یک سیستم هیدرولیکی برای تغییر و تنظیم موقعیت هندسی یک مجموعه با دو درجه آزادی طراحی و ساخته گردید، این سیستم شامل دو رژیم عملکردی سریع و آهسته برای تنظیم سرعت و دقت است. استفاده از مکانیزم هیدرولیکی در طرح فوق سبب ساده تر و کم حجم تر و ارزان تر شدن ساخت سیستم می گردد.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و نتایج حاصل:
در طول یک سال کلیه فعالیت های لازم از جمله طراحی، محاسبه و خرید اجزا انجام پذیرفت و درنهایت نتیجه حاصل از تست های مکرر نشانگر کارآیی مطلوب سیستم فوق بود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):