برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق و تولید «دیسک ترمز هواپیما»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
مهدوی علیرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1365

کارفرما: نهاجا

خروجی طرح: 

نتایج تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

هدف اصلی از انجام این طرح ساخت 152 عدد دیسک ترمز هواپیما بوده که بعد از طراحی فرآیندهای مورد نیاز، با تلاش شبانه روزی در کارگاه ساخت جهاد تولید و تحویل متقاضی گردید.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و نتایج حاصل:
- مطالعه روش ساخت قطعه
- طراحی و ساخت وسائل تولید (قید و بست ها و ابزار برش مورد نیاز)
- ساخت 152 عدد دیسک ترمز
- کنترل قطعات و بسته بندیکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):