نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی الگوریتم بهینه برای رسم منحنی های ترازگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: ریاضی

پژوهشگران: 
رحمانی مرتضی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1370

کارفرما: جهاددانشگاهی صنعتی شریف

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

با توجه به نیاز مبرم سازمان ها و نهادهایی که مرتبط با نقشه برداری هستند در این طرح سعی شده تا با مطالعه الگوریتم های موجود، الگوریتم بهینه ای طراحی و نرم افزار مناسبی برای ترسیم نقشه منحنی های تراز و نمایش سه بعدی یک منطقه جغرافیایی همراه با محاسبات مربوط به حجم و سطح فراهم گردد. این نرم افزار در مقایسه با نمونه مشابه خارجی خود «surfer» دارای امکانات بیش تر و از نظر محاسبات از دقت بالاتری برخوردار است.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده عبارتند از:
- انجام فاز مطالعاتی
- طراحی الگوریتم بهینه
- نوشتن نرم افزار مورد نظر به زبان «فرتون»
- نصب نرم افزاری روی دستگاه «
NCR».

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):