نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

وسائل اندازه گیری نیرو و مشخصات جریان در تونل های بادگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
عباسی مسعود (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1368

کارفرما: جهاددانشگاهی صنعتی شریف

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق در طراحی و ساخت «تونل باد مادون صوت» استفاده شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

این طرح جزیی از طرح بزرگتری به نام طراحی و ساخت «تونل باد مادون صوت» بوده که در طی آن، تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد وسایل اندازه گیری نیرو و مشخصات جریان در تونل های باد انجام شده است. هدف از انجام طرح تکمیل اطلاعات مورد نیاز و ساخت تونل باد مزبور می باشد.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده عبارت است از:
گزارشی با نام «وسایل اندازه گیری نیرو و مشخصات جریان در تونل های باد» تهیه شده که شامل مطالب زیر است:
وسیله اندازه گیری سیگنال کرنشی سنج ها، بالانس های داخلی، بالانس، نیروی قائم گشتاور خمشی، نیروی جانبی و گشتاور پیچشی، نیروی محوری، اندازه گیری نیروهای دینامیکی، اندازه گیری لنگر خمشی دینامیکی، وسایل اندازه گیری فشار، اندازه گیری سرعت و عدد ماخ، سیم داغ و سرعت سنجی با آن و مطالب دیگر.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):