نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و تولید «پروانه هدایت»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
احمدی حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1361

کارفرما: صنایع نظامی

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از این تحقیق و نمونه ساخته شده به کارفرما واگذار گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

موضوع طرح عبارت است از اصلاح و بهبود کیفیت مجموعه «پروانه هدایت» و هدف از انجام آن رفع اشکال پروانه هایی بود که وظیفه خود را انجام نمی دادند. ارتعاشات زیاد، مقاومت مکانیکی نامطمئن، نقص در مونتاژ و … از جمله اشکالات موجود در این مجموعه بوده است.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و نتایج حاصل از آن:
- مطالعه و بررسی اشکالات پره از نظر عملکرد و مونتاژ و تهیه طرح اصلاحی
- پیگیری و نظارت بر ساخت قابلیت های پره (برش خم یخ سوراخ) بر اساس طرح اصلاح شده
- مطالعه و بررسی مشکلات لوله نگه دارنده پره و اصلاح سوراخکاری آن
- طراحی و ساخت کلیه فرمان های مربوط به پره
- ساخت و مونتاژ و تست بیست نمونه مجموعه هدایت پروانه
- تهیه و تدوین و ارائه گزارش مربوط به اصلاح مجموعه پروانه

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):