نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت آنتن های «.D.F»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: طراحی صنعتی

پژوهشگران: 
اسدی رضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1374

کارفرما: مرکز نصر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

خروجی طرح: 

دانش فنی و نمونه های تهیه شده به کارفرما عرضه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در طرح فوق مجموعه تحقیقاتی الکترونیک مخابراتی «مرکز نصر» به منظور ساخت آنتن های «.D.F» در داخل که از موارد استراتژیک نظامی است اقدام به طراحی قسمت های الکترونیکی این آنتن ها نموده و پس از تدوین مراحل عملی آن مشخصات فیزیک آنتن را به این مرکز ارائه داد تا اولین نمونه های عملیاتی آن ها متناسب با مشخصات ارائه شده ساخته شود.
این مرکز ضمن تحلیل کلیات طرح و صنعت موجود بازار، طرحی را تهیه و پس از تایید کارفرما نمونه سازی نمود.
تکنولوژی مواد و ساخت طرح به وسیله «آلومینیوم، استیل، تفلون» با روش های ریخته گری و ماشینکاری بوده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):