نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

کاربرد تئوری های ریاضی در «رمزنگاری»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: ریاضی

پژوهشگران: 
رستمی حبیب (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1366

کارفرما: جهاددانشگاهی صنعتی شریف

خروجی طرح: 

از نتایج این مطالعه طرح تکمیلی تعریف شده و نتایج نهایی آن قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

برای کسب مهارت در طراحی و ساخت سیستم های رمزکننده فراگیری شاخه های علمی مربوط به مقوله رمزنگاری ضروری است. این پروژه که عمدتا مطالعاتی می باشد به تئوری های نظریه اعداد، نظریه آگاهی، جبر، پیچیدگی محاسبات و مطالعه سیستم های موجود و سیستم های کلاسیک می پردازد.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و نتایج حاصل عبارتند از:
- بررسی سیستم های رمزکلاسیک و تشخیص نقاط ضعف و قوت این سیستم ها
- تهیه بسته نرم افزاری تئوری اعداد
- ارائه توابع مناسب در طراحی سیستم های رمز
- تدوین مباحث اصلی در نظریه اطلاعات
- مطالعه دقیق و همه جانبه مبحث هیات های متناهی در جبر.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):