نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی ساختارهای بازی برای کودکان بر مبنای احیای بازی محلی ایران، جهت استفاده در فضاهای بازگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد هنر 

گروه پژوهشی: طراحی صنعتی

پژوهشگران: 
مرادی مسعود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: جهاددانشگاهی هنر

خروجی طرح: 

طراحی 5 ابزار جدید به عنوان وسیله بازی با الهام از محتوای بازی های محلی و سنتی.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66465327-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، روبروی پارک دانشجو، کوچه بالاور، پلاک 4، طبقه 4
 

چکیده:

بازی های محلی ایران خصوصیات با ارزش و فراوانی را در خود جای داده اند و مطالعه آنها نشان داد، بسیاری از مسایل مهم مربوط به بازی و رشد (رشد جسمی، اجتماعی، ذهنی و عاطفی) کودکان در آنها وجود دارد که به زمینه های مختلف رشدشان کمک می نماید. بسیاری از فعالیت های فیزیکی ـ مهارتی و ذهنی ـ مهارتی کودکان را در شکل ظاهری بازی ها می توان یافت.
پژوهشگران معتقدند که بازی های متفاوت، توانایی های کودکان را به شیوه های گوناگون پرورش می دهند و تجربه کودکان در انجام دادن بازی ها می تواند در آهنگ رشد تاثیری شگرف داشته باشد
.
رشد حرکتی و شرکت فعال کودک در بازی های گوناگون حرکتی اساس رشد عاطفی ـ اجتماعی، روانی ـ حرکتی و شناختی او را تشکیل می دهد
.
در این پژوهش از میان بررسی هایی که در خصوص بازی های محلی ایران صورت می گیرد، تعدادی از بازی ها که قابلیت طراحی ساختارها، ابزار، مسایل نو و جدید را داشته باشند با هدف طراحی ساختارهای بازی گروهی برای کودکان حدود 5 تا سنین اولیه دبستان در فضاهای باز انتخاب شد و با الهام گیری از خصوصیات آشکار و نهفته این بازی ها، ایده هایی در زمینه طراحی، ساخت و تولید انبوه ساختارهای بازی مناسب با نیازهای کودکان دنیای امروز ارائه گردید
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):