نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

حل دستگاه های معادلات خطی تصادفی بر روی هیات های متناهی (قدر)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: ریاضی

پژوهشگران: 
رستمی حبیب (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1366

کارفرما: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از نتایج این تحقیق به کارفرما تحویل گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

این طرح به مطالعه تئوری حل دستگاه های معادلات خطی بر روی یک هیات متناهی و ارائه روش های نوین می پردازد. با توجه به تئوری های موجود، برنامه کامپیوتری نوشته شده به تولید تصادفی این گونه دستگاه ها پرداخته (دستگاه هایی با m معادله و n مجهول m≥n) و پس از یافتن دستگاه های غیرممکن حل آن ها را ارائه می دهد.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و نتایج حاصل عبارتند از:
- مطالعه الگوریتم های موجود
- ارائه روشی جدید بر اساس روش «پورسل» در حل دستگاه های معادلات خطی
- نوشتن برنامه های مورد نیاز
- مستندسازی برنامه ها.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):