نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه بسته کامپیوتری برای طراحی بدنه شناورهای دریایی (.H.D.P.S)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: ریاضی

پژوهشگران: 
نجفی نوبر حبیب (مسئول طرح)
رحمانی مرتضی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1366

کارفرما: قرارگاه خاتم الانبیاء

خروجی طرح: 

بسته های نرم افزاری برای طراحی بدنه شناورهای دریایی تهیه و به کارفرما واگذار شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

در طراحی شکلی بدنه شناورهای دریایی و همچنین گستردگی نوارهای طولی تشکیل دهنده بدنه، مهندسان و طراحان عموما با مشکلات عدیده ای درگیر هستند. وجود یک سیستم نرم افزاری که مهندسان طراح این شناورها را در مورد طراحی های مورد نظرشان یاری دهد بسیار مفید می باشد. سیستم نرم افزاری «.H.D.P.S» تسهیلات مختلف نرم افزاری را در خدمت طرح قرار داده سرعت طراحی اولیه را تا رسیدن به محاسبات «هیدرواستاتیک و هیدرودینامیک» افزایش می دهد.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و نتایج آن به شرح زیر می باشد:
- تهیه سیستم نرم افزاری «.
H.D.P.S» شامل هفت سیستم است که کلیه زیر سیستم های نوشته شده به صورت یک بسته کامپیوتری بر روی میکروسیستم های «DMV و NCR» قابل استفاده می باشد. این بسته با تغییرات جزیی روی میکروسیستم های «BM» نیز قابل اجرا خواهد بود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):