نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت «دستگاه جراحی الکتریکی فرکانس بالا»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1377

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

دانش فنی و نمونه ساخته شده قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

«جراحی الکتریکی» روشی است که در آن از جریان الکتریکی به منظور برش بافت یا انعقاد خون استفاده می شود و از ضروریات اتاق های عمل در بیمارستان ها و درمانگاه ها می باشد. پس از نزدیک به چهار سال تحقیق و پژوهش طراحی و ساخت دستگاه مذکور بر اساس تکنیک جدید انجام گرفت و به عنوان اختراع نیز ثبت گردید و پس از تهیه نمونه نیمه صنعتی آماده تولید انبوه می باشد.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده:
- بررسی و تحقیق روی استانداردهای بین المللی
- تحقیق برای شناخت مدل بدن انسان به وسیله شبیه سازی کامپیوتری
- مطالعه و تحقیق برای ساخت مدل های اتوماتیک و پیشرفته «الکتروکوتر» که در حال ساخت نمونه آزمایشگاهی آن به اتمام رسیده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):