نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

برآورد خطا در سیستم هدایت «ژیروسکوپ»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
میرزایی مهدی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1366

کارفرما: وزارت جهادسازندگی

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از نتایج این تحقیق و نمونه ساخته شده به کارفرما واگذار شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

این طرح با معرفی منابع خطای دو «المان» مهم سیستم های کنترلی یعنی شتاب سنج و ژیروسکوپ، اثرات این خطاها را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. به عبارت دیگر هدف طرح، ارزیابی خطای سرعت و خطای زاویه «Pitch» در انتهای فاز کنترلی آن می باشد. در حالت ساده این خطاها ناشی از خطاهای شتاب سنج و ژیروسکوپ می باشد.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و نتایج حاصل:
در این طرح ابتدا عوامل مختلفی که باعث ایجاد خطا در شتاب سنج و ژیروسکوپ می شوند ذکر گردیده و هر عامل جداگانه مورد بحث قرار گرفته است، سپس با ساختن یک مدل فیزیکی و برنامه کامپیوتری و با در دست داشتن ضرایب خطا که با تست کردن شتاب سنج و ژیروسکوپ به دست می آورند مقدار خطای سرعت و زاویه «
Pitch» بعد از گذشت زمان مشخصی، محاسبه گردیده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):