نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت «دستگاه سطح سنج مخازن سیمان»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1377

کارفرما: کارخانه سیمان آبیک

خروجی طرح: 

بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق دانش فنی ساخت دستگاه به دست آمد. همچنین تعداد 50 نمونه از دستگاه ساخته شده و به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

این دستگاه که برای کنترل سطح با ارتفاع مواد داخل مخازن کارخانه سیمان مورد استفاده قرار می گیرد. یک«پروب» فلزی با بدنه مخزن و دی الکتریک ناشی از مواد داخل آن، خازنی را به وجود می آورد که ظرفیت آن به ضریب دی الکتریک مواد و همچنین حجم پرشده در مخزن بستگی دارد.تغییر این خازن باعث تغییر فرکانس یک «اسیلاتور» می گردد که به کمک آن می توان ارتفاع مواد داخل مخزن را اندازه گرفت.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده:
- ساخت و آزمایش نمونه برد الکترونیکی بر اساس روش مذکور (جهت کنترل ارتفاع سیمان در مخازن)
- ساخت تعداد پنجاه نمونه بعد از کسب موفقیت در آزمایش های اولیه
- تحویل دستگاه های ساخته شده به کارفرما

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):