نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت «هیدروفویل» 2 تنیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی سازه

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1367

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از این پروژه جهت طراحی شناورها قابل استفاده می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

شناورهای «هیدروفیل» یکی از انواع شناورهای سریع السیر می باشند که به علت شکل خاص فویل ها که نیروی «هیدرودینامیکی بالا برنده» ایجاد می نماید بدنه اصلی در این شناورها با افزایش سرعت، از آب خارج شده و شناور متکی بر فویل ها حرکت می کند. از مزایای ویژه این نوع شناورها نیاز به قدرت موتور کمتر برای سرعت های بالاتر می باشد و هدف از انجام این پروژه نیز آشنایی با مسائل و مشکلات طراحی و ساخت اینگونه شناورها به منظور تدوین دانش فنی مورد نیاز و گسترش کاربرد آن بوده است.
در این پژوهش برای بدنه اصلی یک نمونه شناور هیدروفیل از قایق 5 متری «رجیندر» استفاده شده است که با نصب دو سری ریل در جلو و عقب قایق امکان تنظیم موقعیت فویل ها از نظر طولی و ارتفاعی تامین گردیده است. فویل های مورد نظر با پایه هایی به ریل و بدنه اصلی متصل هستند و بدنه قایق در محل نصب ریل ها و موتور تقویت موضعی شده است. پس از مونتاژ کامل بدنه و نصب ریل ها، فویل ها و موتور، آزمایش های مقدماتی برای تعیین بهترین محل برای اتصال فویل ها انجام شد و آزمایش های نهایی هم زمان با کار محاسباتی و تئوریک صورت پذیرفت.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):