نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی عوامل خطر در بیماران مبتلا به سرطان پستانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1379

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

از نتایج این تحقیق مقاله ای تهیه و در پنجمین کنگره ملی منطقه ای شرق مدیترانه-بحرین (اکتبر 2000) ارائه شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

به منظور بررسی عوامل خطر سرطان پستان در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان پستان، یک مطالعه مورد – شاهد طراحی و در بیمارستان امام خمینی و مرکز بیماریهای پستان اجرا شد.
افراد مورد، بیماران مبتلا به سرطان پستان بودند که تشخیص بیماری در آنها بوسیله آسیب شناسی تایید شده بود. افراد شاهد، در بیمارستان امام خمینی زنان بستری در بخشهای جراحی بودند که سابقه بیماری پستان و بیماریهای بدخیم در آنها منفی بود. این افراد در مرکز بیماریهای پستان با همین شرایط از بین مراجعین دندانپزشکی انتخاب شدند. افراد مورد و شاهد از نظر سنی با یکدیگر تطبیق داده شدند. اطلاعات زمینه ای و عوامل خطر مورد بررسی پرسشنامه و طی مصاحبه حضوری جمع آوری شد.
در کل، 310 مورد و 292 شاهد تحت بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که خطر سرطان پستان در بین زنان با سابقه مثبت فامیلی بطور معنی داری بیشتر است (
95% CI=1.08-6.5 و OR=2.64). هم چنین آخرین زایمان پس از 40 سالگی، خطر ابتلا به سرطان پستان را افزایش می دهد (95% CI=1.08-2.37 و OR=1.6). زنان مجرد در مقایسه با زنان متاهل، در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به سرطان پستان هستند (95% CI=1.72-9.34 و OR=4).
یافته های مطالعه نشان می دهند که در مقوله بهداشت زنان، افراد مجرد، زنان با سابقه مثبت فامیلی سرطان پستان و زنان با سابقه زایمان در سن بالای 40 سال، از نظر سرطان پستان و برنامه های تشخیص زودرس آن باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرند.

 
 
Title:Abstract:

To study breast cancer risk factors in Iranian female patients, A case-control study was conducted.
The cases were entered to the study if they had a pathological breast cancer diagnosis. The controls in Imam-khomainy hospital were recruited from female patients admitted to surgical wards, and in Jahad breast clinic, were recruited from dentistry clinic. The controls had not any history of breast problems and neoplastic diseases. The cases and controls were matched for age. Demographic data and risk factors were collected via a structured short interview.
In all, 310 case and 292 controls were studied. Breast cancer risk was significantly higher in women with a family history of the disease (OR=2.64, 95% CI=1.13-7.33), and with late age at last birth (OR=1.6, 95% CI=0.18-2.37). Compared with married women, unmarried patients in were higher risk of getting breast cancer (OR=4, 95% CI=1.72-9.32).
This findings suggest that unmarried women, women with family history of breast cancer, and late age at last birth, should be targeted by public health programmes.Keyword(s):