نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

‌بررسی و تحلیل پیام های جهانی ادبیات فارسی سطح اول شاهکارهای ادب فارسی (شاهنامه فردوسی، آثار نظامی، منطق و الطیر عطار و کلیات شمس، مثنوی مولوی، گلستان سعدی و دیوان حافظ) (جلد دوم)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  آبان 1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

پژوهشگاه علوم انسانی، فرهنگ و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی درصدد است تا جاذبه ها و پیامهای فرهنگ، حکمت ایرانی و ادبیات فارسی را بکاود. از آنجایی که آن جناب به عنوان یکی از صاحب نظران این حوزه علاقه وافری به یافتن شیوه هایی نو برای گسترش میراث گرانسنگ فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی در آثار قلمی خود دارید، با عنایت به ظرفیتی که در ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی برای درمان بحرانهای معنوی و مشکلات و اضطراب های جهان امروز وجود دارد، مستدعی است برای تدوین اثری در زمینه شناخت مبانی و دلایل جاذبه های جهانی حکمت و فرهنگ ایرانی و شیوه های بیان و ترویج و انعکاس پیامهای این فرهنگ و حکمت ایرانی و ادبیات فارسی در سطح جهانی، با بذل محبت و مساعدت و با پاسخ به پرسش های ضمیمه، محققان و پژوهشگران را در این مسیر بزرگ مدد فرمایید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):