نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه شایستگی با سبک تفکر و سبک رهبری مدیران جهاد دانشگاهی (طی سالهای 1385-1383)گروه تخصصی: 

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
صداقت مریم (مسئول طرح)
پورکریمی جواد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

جهاد دانشگاهی به عنوان یکی از نهادهای انقلاب اسلامی با هدف استمرار آرمان های انقلاب فرهنگی و پرورش محققان جوان و متعهد به نظام اسلامی ایران در مرداد ماه سال 1359 پایه گذاری گردید. این نهاد با اعتقاد به اینکه تحقیقات پشتوانه و اساس توسعه و رشد فناوری ملی است، گسترش تحقیقات و شکوفایی استعدادها در سطح جامعه را در سرلوحه برنامه های خود قرار داده و برای تحقق این امر فعالیت های مختلفی را مانند تاسیس 9 پژوهشکده و 39 واحد دانشگاهی، جذب1000 عضو و انجام بیش از 3000 طرح پژوهشی را در کارنامه خود دارد (کارنامه پژوهشی جهاد دانشگاهی، 1382 و 1379). یقینا جهاد دانشگاهی از یک ویژگی و مشخصه هایی برخوردار است که آنرا از سایر موسسات (دولتی و غیر دولتی) متمایز می کند و این تمایز در سخنان رهبر انقلاب نیز متبلور است و ایشان جهاد را نماد حرکت، سمت گیری و ارزش آفرینی معرفی می نمایند (سخنان رهبر انقلاب در خصوص جهاد دانشگاهی، 1383).

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):