نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

فون حشرات زیان آور مزارع گیاهان دارویی استان تهرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
خانی موسی (مسئول طرح)
بنی عامری ولی اله (همکار طرح)
معروف عارف (همکار طرح)
نقدی بادی حسن علی (همکار طرح)
یزدانی داراب (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

سرزمین پهناور ایران، رویش گاه بیش از 900 گونه از گیاهان دارویی می باشد. طبق آمار موجود در سال 1381 سطح زیر کشت گیاهان دارویی بالغ بر 81749 هکتار و تولید آن معادل 34085 تن بوده است. با توجه به افزایش تقاضای مصرف، هر ساله به سطح کشت و تولید گیاهان دارویی افزوده می شود که این موضوع می تواند در سال های آتی شرایط مناسبی را برای فعالیت و گرایش تعدادی از آفات به این گیاهان فراهم نماید. لذا از هم اکنون می توان با شناسایی حشرات موجود در مزارع گیاهان دارویی مسیر را برای مطالعة روش های کنترل هموار نمود.
لذا این طرح به منظور شناسایی فون حشرات گیاهان دارویی کاشته شده در مزارع گیاهان دارویی استان تهران طراحی شد. در طی انجام طرح (1383–1381) با انجام نمونه برداری و جمع آوری حشرات روز فعال و شب فعال توسط وسایلی از قبیل تله نوری - تور حشره گیری، تله های پیت فال سعی شد تمامی حشرات روز فعال و شب فعال در مزرعه گیاهان دارویی واقع در هلجرد و حشرات روز فعال در نقاط دیگر استان تهران از قبیل پارک پردیسان، محوطه دانشگاه تهران و ... جمع آوری گردید. حشرات شکار شده پس از کشته شدن توسط الکل، سیانور یا اتیل استات فرم دهی شدند که حشرات فرم دهی شده در جعبه ها و کمدهای مخصوص، بصورت کلکسیون دایمی نگهداری می گردد
.
نتایج بدست آمده از این طرح بشرح ذیل می باشد
:
از خانواده
Aphididae گونه های Aphis craccivora Koch, Aphis gossypii Glover, Brachycaudus cardui (L.), Brachycaudus helichrysi Kalt.), Hyadaphis foeniculi (Pass.), Aphidura picta Hille Ris Lambers & Siphum, Myzus padellus Hille Ris Lambers & Rogerson, Eucarazzia elegans (Ferrari)  از روی بادرنجبویه، مریم گلی، شابیزک، صابونی، میخک، رازیانه، بابونه، آلوئه و همیشه بهار جمع آوری گردید.
از خانواده
Cicadellidae گونه های Circulifer haematoceps (Mulsant & Rey) Empoasca decipiens Paoli، Platymirtopius rostratus (Herrich-Schaffer)، از روی شاهدانه، سنبل الطیب و بادرنجبویه، از خانواده Tettigometridae گونه Tettigometra sp. از روی بومادران، از خانواده Phlaeothripidae گونه های Haplothrips avicinctus Karny, Haplothrips reuteri Karny, Neoheegeria sp.  از روی زوفا، سرخارگل و میخک، از خانواده َAelothripidae گونه Aelothrips mongolicus Pelikan از روی سرخارگل و سداب جمع آوری گردید.
از خانواده
Curculionidae گونه های Baris timida (Rossi)، Sibina sp.،Smicronyx sp.  از روی ختمی، پنیرک، گل مغربی، پونه و گل بابونه، از خانواده Apionidae گونه  Apion longirostre Ol. از روی ختمی، از خانواده Bruchidae گونه های Spermophagus sericeus Geoffroy، Bruchidius sp.،ُSpermophagus sp.  از روی تاناستوم، افسنطین، زنجبیل و بابونه، از خانواده Chrysomelidae گونه Psylliodes persicus Allard از روی بابونه، از خانواده Carabidae گونه Calathus sp. از روی بابونه و زنجبیل، از خانواده Coccinellidae گونه های Hippodamia variegate (Goeze)، Hyperaspis femorata Motscholsky و Nephus bipunctatus Kugelann از روی بابونه، افسنطین و تاناستوم جمع آوری گردید.
از خانواده
Thripidae گونه های Thrips tabaci Lindeman, Tenothrips frici Uzel از روی رازیانه، سداب و سرخارگل، از خانواده Miridae گونه Lygus gamelletus H.S از روی آرتمیزیا، از خانواده Pentatomidae گونه Graphosoma semipunctatum F.  از روی رازیانه و گل راعی، از خانواده Lygaeidae گونه Lygaeus pandurus (Scop.) از روی درمنه، از خانواده Aleurodidae گونه های Trialeurodes vaporariarum،Bemisia tabaci و Bemissia argentifolii از روی بابونه در گلخانه ها جمع آوری گردید.
از خانواده
Pieridae گونه های Colias crocea (Fourcory) و Pieris pseudorapae (Verity)، از خانواده Lycaenidae گونه های Polymatus icarus (Rottemburg) و Lycaena phleas phleas (L.)، از خانواده Nymphalidae گونه های Argynnis pandora (Denis & Schiffermuller)، Argynnis niobe (L.)، Issoria lathonia (L.)، Vanessa cardui (L.)، از خانواده Satyridae گونه هایPseudochazara pelopea (Klug), Maniola jurtin (L.), Hyponephele lycaonides (Weiss), Hyponephele lupina (Costa), Melanargia hylata (Meneteries), Chazara briseis (L.), Caenonympha saadi (L.), Hyponephele wagnen (Herrich – Schaffer), Hyponephele dysdora (L.), Pseudochazara thelephassa (Geyer), ، از خانوادهPapilionidaگونه Iphichlides podalirius (L.)، از خانوادهPyrallidae  گونه Nomophila sp. near noctuella (Den. & Schiff)  بوسیله تله نوری و تورزدن از منطقه جمع آوری گردید.

 
 
Title:

Insect fauna in medicinal plant fields in Tehran provinceAbstract:

Keyword(s):