نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی و مطالعه در خصوص تکنولوژی تولید لباس های محافظ در برابر حرارتگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی امیرکبیر 

گروه پژوهشی: نساجی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: مطالعاتی

 
تلفن: 66950981-66465392-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ساختمان جهاددانشگاهی
 

چکیده:

افزایش بهره وری و اجرای صحیح برنامه ها در هر شاخه صنعتی، مستلزم توجه جدی به حفاظت پرسنل در برابر خطرات محیط کار آن صنعت است. آتش و دمای بالا یکی از عوامل خطر در کارخانجات صنعتی مانند صنایع فولاد، ذوب آهن و ریخته گری و ... می باشد. بنابراین استفاده از منسوجات محافظ در برابر حرارت، شعله و پاشش مذاب، در تولید پوشاک پرسنل شاغل در این صنایع، لازم و ضروری است.
در این گزارش مطالعاتی، ابتدا جهت آشنایی با صنعت نساجی، فرآیندهای تولید پارچه از الیاف به طور خلاصه ارایه شد. سپس ویژگی های حرارتی الیاف متداول نساجی و رفتار آنها در برابر حرارت و شعله مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در فصل سوم، الیاف مقاوم در برابر حرارت و شعله و روش های ضدآتش کردن الیاف متداول نساجی معرفی گردید و به منظور ارزیابی خاصیت ضدآتش منسوجات و مقایسه آنها با یکدیگر، پارامترهای مرتبطی معرفی شد
.
در فصل آخر گزارش، مقایسه ای این روش های تولید پوشاک مقاوم در برابر حرارت، شعله و پاشش مذاب بر اساس توانایی های صنایع نساجی کشور و بازار مصرف انجام شده و پیشنهاداتی برای ادامه، ارایه گردیده است
.

 
 
Title:Abstract:

Increasing productivity and implementation of plans in industries need to protect industrial workers in hazardous environments. Fire and high temperature are some of the hazards in steel and casting industries. So, in these industries using protective clothes against flame, heat and melt splash to produce apparel for labors is necessary.
In the present research, different processes for producing fabrics are illustrated, briefly. Then, thermal properties of fibers and their treatments against heat and flame are investigated. Also, in chapter 3 heat and fire resistant fibers and different methods for increasing resistance of textiles against fire and heat are issued. In order to evaluate thermal properties of textile, effective parameters are introduced.
Finally, a comparison between production methods of fire protective cloths is done. Also, some suggestions for future studies are issued.Keyword(s):