برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر لیزر دی اکسیدکربن CO2 در درمان آفتهای دهانی راجعه در بیماران مراجعه کننده به مرکز لیزر پزشکی جهاد دانشگاهیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: پوست

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  فروردین 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

چاپ و پذیرش 4 مقاله در مجامع و نشریات مختلف داخلی و خارجی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

زمینه: این کارآزمایی بالینی تصادفی شده به منظور بررسی اثر لیزر CO2 غیرتخریبی (non ablative) بر تسکین درد و تسهیل ترمیم آفتهای دهانی راجعه(RAS) Recurrent aphthous stomatitis  طرح ریزی و اجرا گردید.
مواد و روشها: 18 بیمار مبتلا به RAS با 36 ضایعه آفت دهانی، بعد از انطباق با معیارهای ورود و خروج طرح، به این مطالعه وارد شدند. در هر بیمار یک ضایعه بصورت تصادفی (random allocation) به عنوان لیزر و ضایعه دیگر به عنوان کنترل در نظر گرفته می شد. قبل از لیزر درمانی؛ بر روی هر دو ضایعه لیزر و کنترل یک لایه ژل شفاف Lubricating Jelly با محتوای بالای آب و بدون خاصیت بی حس کنندگی قرار داده می شد. بر روی ضایعات گروه کنترل از لیزر خاموش استفاده می گردید. در مورد ضایعات گروه لیزر، از لیزر CO2 با توان 1W بصورتmode continuous defocused استفاده می شد. از بیماران درخواست می گردید که شدت درد ایدیوپاتیک و تماسی ضایعات گروه لیزر و کنترل را قبل از تابش لیزر، بلافاصله بعد از آن و نیز در ساعات پی گیری یعنی ساعات 4، 8، 12، 24، 48، 72 و 96 ساعت بعد از لیزر، بر اساس سیستم (Visual analogue scale) VAS بیان نمایند. زمان ترمیم ضایعات گروه لیزر و کنترل نیز بر اساس تشخیص بیمار و تأیید بالینی پزشک تعیین می شد.
نتایج: بلافاصله بعد از لیزر درمانی، کاهش شدت درد ایدیوپاتیک و تماسی در ضایعات گروه لیزر بصورت قابل توجهی بیشتر از ضایعات گروه کنترل بود (P<0.001). تفاوت شدت درد، در ضایعات گروه کنترل و لیزر در زمان های پیگیری بعدی همچنان معنی دار بود(P<0.001) . همچنین نتایج مطالعه نشان داد که زمان ترمیم ضایعات گروه لیزر، بصورت معنی داری کوتاهتر از زمان ترمیم ضایعات گروه کنترل بود (P<0.05) تابش لیزر، با درد، سوزش و احساس گرما همراه نبود و هیچ نیازی به بی حسی موضعی وجود نداشت. پس از تابش لیزر، هیچ نوع عوارض قابل مشاهده ای از جمله تخریب بافتی، زخم و یا حتی اریتم ایجاد نشد. نتایج Powemetery نشان داد که توان 1W دستگاه بعد از عبور از ورای ژل (در سطح مخاط) به 2-5mW تقلیل می یابد.
نتیجه گیری: نتایج این کارآزمایی بالینی تصادفی شده، نشان می دهد که با عبور دادن نور لیزر
CO2، از ورای یک ژل شفاف با محتوای زیاد آب و فاقد اثر بیحسی، می توان از آن به عنوان یک سیستم لیزر  کم توان و غیر تخریبی low (non ablative, power laser) جهت تسکین فوری و چشمگیر درد و نیز تسهیل ترمیم آفتهای دهانی راجعه استفاده نمود، بدون این که عوارض جانبی قابل مشاهده ای ایجاد شود.کلیدواژگان: آفت دهانی، شدت درد، معیار اندازه گیری چشمی (VAS)، درد تماسی، درد ایدیوپاتیک

 
 
Title:

Evaluating the effects of CO2 laser in the treatment of recurrent aphthous stomatitis (RAS)Abstract:

Background and Objective: This randomized controlled clinical trial was designed to evaluate the efficacy of non ablative CO2 Laser in relieving pain and promoting wound healing in recurrent aphthous stomatitis (RAS).
Study Design/Materials and methods: 36 Ulcers of 18 patients with RAS were enrolled in this study. Each patient had two discrete almost similar painful aphthous ulcers. One of the ulcers was randomly allocated and treated with CO2 laser and the other one serving as a control. Before laser irradiation, a layer of transparent, non-anesthetic gel with high water content was placed on both the laser and control lesions. The CO2 laser device was operated using 1 watt power in defocused continuous mode, while inactive probe was used for control lesions. The patients were requested to grade their idiopathic and contact pain on a 10-grade visual analogue scale (VAS), before and immediately after operation and at 4, 8, 12, 24, 48, 72 and 96 post operative hours. The date of complete healing (not erythema) of the laser and control ulcers were determined by the patient and confirmed by the physician.  We used powermetery to determine the power of CO2 laser after passing through the gel, too.
Results: The reduction in pain scores (both idiopathic and contact pain) were significantly greater in ulcers treated by CO2 laser compared to control (P<0.001). In addition the healing time of the aphthous ulcers was significantly shorter in laser lesions compared to the control ones (P<0.05).The process was not painful and anesthesia was not required. There was no visual effect of damage to the oral mucosa such as coagulation, vaporization or erythema. The resultant power output after passing through the gel was 2-5 mW.
Conclusion: The results of this RCT shows that by passing the CO2 laser irradiation through a transparent gel, it can be used as a low intensity laser to reduce the pain of  the aphthous ulcers immediately and dramatically and promote their wound healing ,with no visible side effects.Keyword(s): Aphthous ulcers, powermetery, RAS, visual analogue scale