نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی سه سیستم پشتیبانی مدیریت پروژهگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
مقدس محمود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1376

کارفرما: سازمان صنایع دفاع

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

این طرح با هدف تدوین سه سیستم از سیستم های مختلف پشتیبانی لازم جهت دسترسی مدیریت پروژه به اطلاعات به هنگام به مرحله اجرا درآمده است. ابتدا با توجه به تعداد بسیار زیاد قطعات محصول، سیستم کدگذاری، طراحی و به موازات آن سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه که دربرگیرنده حدود سی زیر پروژه مستقل می باشد تهیه گردید.
سیستم تدوین تکنولوژی نیز جهت یکنواخت سازی فرمت اطلاعات حاصل از پروژه های مختلف در دستور کار قرار گرفته است.
طراحی سه سیستم فوق زمینه های لازم برای ایجاد بخشی از سیستم اطلاعات مدیریت پروژه را با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری فراهم می آورد.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و نتایج حاصل:
- طراحی سیستم کدگذاری مجموعه ها و قطعات
- طراحی سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه
- طراحی سیستم تدوین تکنولوژی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):