نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

برنامه ریزی و کنترل پروژه ساخت یک محصول جدیدگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
حجت سیدکاظم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1376

کارفرما: شرکت صنایع هواپیمایی

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از نتایج این تحقیق و نمونه های ساخته شده به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

به دنبال درخواست یکی از مجتمع های صنعتی، وظیفه برنامه ریزی و کنترل پروژه یکی از محصولات جدید و پیچیده آن مجتمع به مرکز مهندسی واگذار گردید. در این رابطه برنامه ساخت محصول مزبور در سه فاز شناسایی، ساخت و مونتاژ یک نمونه تحقیقاتی و ساخت 20 نمونه عملیاتی انجام شده است.
به علاوه نمودار تفکیکی و نمودار مونتاژ محصول مورد نظر نیز جهت کدگذاری قطعات و مجموعه ها و تهیه دستورالعمل ها و روش های مونتاژ قطعات و مجموعه ها در دست تهیه است.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده:
- تهیه نمودار تفکیکی
- تهیه نمودار مونتاژ
- تهیه برنامه زمان بندی فازهای مختلف پروژه با استفاده از نرم افزار (
Microsoft Project)

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):