نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تحلیلی و آماری مولدهای اعداد تصادفی (صاد)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: ریاضی

پژوهشگران: 
رستمی حبیب (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1365

کارفرما: مرکز تحقیقات الکترونیک

خروجی طرح: 

نتایج تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

از آنجا که مولدهای اعداد تصادفی نقش بسیار حساس و پرارزشی در حل مسائل علمی و عملی دارند لازم است امکاناتی موجود باشد تا بر اساس آن بتوان از عملکرد صحیح آن ها اطمینان حاصل نمود. این طرح به ارائه تئوری های لازم برای بررسی تحلیلی و آماری در مورد این مولدها پرداخته با کمک بسته نرم افزاری تهیه شده است و همچنین بررسی آماری این مولدها را با دقت، سرعت و تسهیلات بیشتری انجام می دهد.
خلاصه ای از مراحل انجام شده و نتایج آن ها:
- تدوین و ارائه مطالب در مورد تئوری های آماری مورد نیاز
- به دست آوردن روش های ریاضی برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل مولدهای اعداد تصادفی با توزیع های مختلف
- تهیه آزمون های آماری مورد نیاز برای بررسی آماری مولدها
- نوشتن برنامه های مرتبط با این آزمون ها
- مستندسازی این برنامه به گونه ای که برای آزمودن هر مولدی قابل استفاده باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):