نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

برنامه ریزی افزایش تولیدگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
پوربصیر عباس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1366

کارفرما: سازمان صنایع دفاع

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

افزایش کارایی تولید جزو اهداف اصلی مدیریت شرکت های تولیدی است و یکی از روش های دست یابی به آن، تلاش در جهت استفاده هرچه بیش تر از امکانات و سرمایه گذاری های موجود یا به عبارت دیگر افزایش تولید با امکانات موجود می باشد. از طرف دیگر در دوران انقلاب که ارزش های جدیدی به وجود می آید و مناسبات ساختاری میان طبقات مردم و نهادها دگرگون می شود، عامل تولید و افزایش آن نقش حساستر و حیاتی تری به خود می گیرد. دلایل این امر عبارتند از: کاهش عوامل تولید ملی ناشی از درگیری های انقلاب، افزایش انتظار و تقاضای افراد کم درآمد جامعه و کاهش عوامل تولید مانند سرمایه، مدیریت و مواد اولیه در نهایت حفظ هویت ملی.
با توجه به این مطالب هرگونه طرحی جهت افزایش تولید و استفاده بهتر از سرمایه گذاری های موجود می تواند مدیریت جامعه را در رسیدن به اهداف انقلابی یاری دهد.
- شناسایی محصول، فرایند تولید و مونتاژ آن و تدوین تکنولوژی ساخت و مونتاژ شامل: لیست قطعات، نمودار مونتاژ و جدول فرایند عملیات
- تعیین زمان استاندارد کلیه مراحل تولید و مونتاژ و سپس تعیین ظرفیت تولید
- بررسی تنگناها و نارسایی های تولید و مونتاژ قطعات و تهیه برنامه بخش ها و ایستگاه های مختلف جهت حصول افزایش تولید
- برآورد ماشین آلات و تجهیزات اضافی مورد نیاز
- هماهنگی و نظارت در اجرای صلاحیت پیشنهادی برای افزایش تولید
- این پروژه در مورد پنج محصول مهماتی اجرا شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):