نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی «دکل تلسکوپی متحرک»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
حسابی شهاب (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1365

کارفرما: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

آنالیز و کنترل پایداری ستون های یک سر درگیر و یک سر آزاد، با تغییرات پله ای در مقطع و طراحی این گونه ستون ها که می تواند در سازه هایی همچون آنتن های بالا رونده، دکل های موقت متحرک و مواردی از این قبیل کاربرد داشته باشند از روش های معمول آنالیز و طراحی ستون ها پیروی نکرده و نیازمند به کارگیری روش های دقیق انرژی و تئوری های پایداری می باشد.این طرح با هدف طراحی دکل و شاسی متحرک مربوط به آن در دستور کار قرار گرفت که خلاصه فعالیت ها و نتایج حاصل به شرح ذیل است:
- آنالیز دکل با استفاده از روش انرژی
- طراحی سازه های دکل
- ارائه طرح های مختلف جهت استقرار دکل روی شاسی متحرک
- انتخاب طرح نهایی با هماهنگی کارفرما
- انجام محاسبات لازم و تهیه نقشه های اجرایی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):