نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

منبع تغذیه متغیر 0-100 A, 0-40 VDCگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
اخوان علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1377

کارفرما: صنایع شهید باقری

خروجی طرح: 

دستگاه فوق طراحی و ساخته شد و به کارفرما تحویل گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

در این منبع تغذیه عمل یکسوسازی توسط «پل سه فاز نیمه تریستوری» انجام شده است و توسط «فیلتر LC» ریپل ولتاژ و جریان خروجی منبع تغذیه تا حدود 2% کاهش یافته است. این منبع تغذیه قادر است ولتاژ DC متغیر از صفر تا 40VDC با امکان محدودکنندگی جریان از صفر تا 100A در ترمینال خروجی ایجاد نماید. اپراتور قادر است توسط ولوم های محدودکنندگی، ولتاژ و جریان بر روی پانل منبع تغذیه توسط «LED» نشان داده شده است. اپراتور قادر است توسط کلید «Power» بر روی پانل منبع تغذیه، یکسوساز را قطع و وصل نماید و سه فاز ورودی به منبع تغذیه توسط کلید مغناطیسی - حرارتی حفاظت شده است.
جهت حفاظت در خروجی ترانسفورماتور و در خروجی پل نیمه تریستوری فیوزهای «
HRC» قرار گرفته اند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):