نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

فن آوری تولید یک نوع «حسگر نوری»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
رستمی حبیب (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1377

کارفرما: سازمان صنایع دفاع

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است، همچنین در «سیزدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی» برنده رتبه سوم تحقیقات کاربردی شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

در این طرح یک مجموعه «الکترواپتیکی» با قابلیت تشخیص طیف خاصی از امواج نوری مورد شناسایی، تجزیه و تحلیل و مشابه سازی قرار گرفته و دانش فنی تولید آن تدوین و ارائه شده است. مجموعه مورد نظر متشکل از قطعات متعدد فلزی با آلیاژهای خاص، قطعات لاستیکی با خصوصیات ویژه، اجزای اپتیکی از جنس شیشه و پلاستیک، اجزای الکترونیکی، اپتیکی و حساسیت نوری، فن آوری تولید این مجموعه در داخل کشور ایجاد شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):