نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تحقیق پیرامون روش «MTM» در تعیین زمان استاندارد و کاربرد نتایج حاصل در یک پروژهگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
کشکولی علیرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1364

کارفرما: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

روش های «1-MTM» و «2-MTM» به عنوان دو روش زمان سنجی در ایران کمتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته اند. در این پروژه، ابتدا تحقیقاتی در مورد اصول و تکنیک های دو روش فوق انجام شده و زمینه های کاربرد آن ها مورد بررسی قرار گرفته و سپس سعی شده این دو روش به طور عملی در یکی از کارخانجات تولیدی به کار گرفته شوند.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و نتایج به دست آمده:
- انجام مطالعات و تحقیقات در زمینه دو روش 1-2, MTM-MTM و جمع آوری اطلاعات تئوری و عملی
- تعیین زمان استاندارد عملیات مربوط به قسمتی از خط تولید یکی از کارخانجات تولیدی به روش
1-MTM
- تعیین زمان های استاندارد فوق به روش
2-MTM
- مقایسه نتایج حاصل از دو روش فوق

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):