نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

روند سینمای ایران پس از انقلاب اسلامیگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: سینما

پژوهشگران: 
معززی محمدرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1373

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

شناسایی و درک روند و جهت حرکت سینمای ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی از طریق مطالعات و بررسی های مبتنی بر آمار، حاصل کار این طرح بوده است که بر اساس مفاد زیر تهیه شده است:
1- دسته بندی و تحلیل موضوعات مطرح شده در این دوره در مقایسه با سینمای دهه پنجاه ایران
2- دسته بندی و تحلیل آثار برتر از نظر ساختار بصری
3- بررسی آماری و تعداد فیلم های ساخته شده در هر سال و شناسایی علل صعود و نزول تولید فیلم
4- بررسی امکان راه یابی نیروهای جوان به فیلم سازی و تحلیل جوانب مختلف آن
5- بررسی نتایج نظارت دولت بر کار فیلم سازی
6- تشخیص گرایش سلیقه عمومی نسبت به انواع فیلم
7- حضور سینمای ایران در محافل بین المللی.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):