برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه آنتی‌سرم تشخیصی علیه سالمونلاهای گروه D و کاربرد آن جهت شناسایی سروتیپ‌های این گروهگروه تخصصی: 

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: علوم پایه پزشکی- میکروبیولوژی

پژوهشگران: 
نیاکان محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1382

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-22439864-021

نشانی سازمان مجری: تهران، ولنجک، جنب بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 جهاددانشگاهی
 

چکیده:

عفونت های سالمونلایی در بهداشت و پزشکی اهمیت بسیاری دارد. تشخیص درست و به موقع این نوع آلودگی ها باعث کاهش هزینه درمان، بهبود بهداشت جامعه و رشد اقتصادی می گردد. جهت تشخیص عفونت های سالمونلایی داشتن آنتی سرم ها لازم است، با استفاده از این آنتی سرم ها، سروتیپ های سالمونلا شناسایی می گردد تا پزشک بتواند درمان مناسب را انتخاب نماید. در گروه D سالمونلا سروتیپ های بیماریزای مهمی وجود دارد مانند: سالمونلا تیفی (عامل حصبه انسان)، سالمونلا دابلین و سالمونلا گالیناروم پلوروم در طیور، امروزه آنتی سرم های تشخیصی جهت سوتایپینگ تماما از خارج کشور وادر می شود که موجب خروج سرمایه و ایجاد مشکلات می گردد. با اجرای این طرح پس از انتخاب سروتیپ مناسب، تهیه تعلیق پادگنی مطلوب، تزریق به خرگوش و بز، تهیه سرم، تیتراسیون، بررسی مقاومت و پایداری و تائید آنتی سرم انجام می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

جهت استفاده در مراکز تحقیقاتی- تشخیصی درمانی (تشخیص طبی) و تولیدیKeyword(s):