نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تدوین دانش فنی، پیشنهاد استاندارد ملی و نظارت بر تولید «دستگاه های آبیاری تحت فشار» در سطح کشورگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1375

کارفرما: وزارت کشاورزی

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:


نظر به اولویت بخشیدن به بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی کشور و تاکید بر توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار به عنوان یکی از مناسب ترین روش های استفاده بهینه از آب و همچنین نیاز به تولید انبوه تجهیزات و دستگاه های آبیاری تحت فشار در کشور و از آنجا که سازندگان داخلی تمایل به استفاده از الگوها و نمونه های خارجی دارند اعمال سیستم کنترل کیفی بدیهی می باشد تا از تنوع بی رویه تولیدات و به کارگیری مواد اولیه نامرغوب جلوگیری به عمل آید. هدف از انجام طرح، تدوین دانش فنی، پیشنهاد استاندارد ملی، ممیزی و نظارت بر تولید «دستگاه های آبیاری تحت فشار» در سطح کشور به منظور یکنواختی و کاهش تنوع تولیدات، افزایش سطح تکنولوژی و انتقال دانش فنی تولید این تجهیزات در سطح کشور بوده است. این طرح به درخواست «اداره کل توسعه روش های آبیاری تحت فشار» در دستور کار این مرکز قرار گرفت.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و نتایج حاصل:
- تدوین دانش فنی «سیستم های ویلمو، سیستم های آب پاش، سیستم های قرقره ای» و تهیه گزارش ها، نقشه ها و مستندات فنی متجاوز از 200000 برگ
- شروع اقدامات لازم برای تهیه پیشنهاد استاندارد ملی دستگاه های آبیاری با هماهنگی «اداره کل توسعه روش های آبیاری و تحت فشار» و «موسسه استاندارد کشور»
- بازدید از واحدهای صنعتی تولیدکننده سیستم های آبیاری تحت فشار در سطح کشور
- انجام بازرسی های منظم از کارخانجات سازنده و تهیه گزارش های بازرسی و تحویل گیری محموله های آماده تحویل هر کارخانه متجاوز از 50 کارخانه در سراسر کشور
- تحویل گیری بیش از 5000 دستگاه آبیاری از تولیدکنندگان داخلی تا لحظه تهیه گزارش حاضر
- ارائه مشاوره، انجام آزمایش های فنی و برگزاری کلاس های آموزشی برای تولیدکنندگان داخلی و مستندسازی فعالیت های آنان
- اقدام برای رتبه بندی کارخانجات تولیدی بر اساس ملاک های تضمین کیفیت «
ISO 9000»

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):