برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

پل موقت قابل نصب از یک طرفگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی سازه

پژوهشگران: 
ملایک محمدباقر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1365

کارفرما: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است. همچنین نمونه پل طراحی شده در «کارخانه ماشین سازی پارس» نصب و راه اندازی شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

زلزله، سیل و طوفان های بسیار شدید می تواند باعث قطع ارتباطات نقاط مسکونی گردد. نجات انسان ها و یاری رساندن به این مناطق معمولا توسط هلیکوپتر انجام می گیرد که از این نظر معمولا محدودیت هایی وجود دارد. تامین سریع معبر از شکاف های به وجود آمده در اثر سیل یا زلزله یا رودخانه های جاری و دره ها برای کوتاه کردن مسیر می تواند تاثیر به سزایی در کمک رسانی به مناطق آسیب دیده داشته باشد. برای این منظور اقدام به طراحی پل نسبتا با دهانه مفید 12 متر که بتواند عبور وسائط نقلیه سنگین را تحمل نماید گردید، به نحوی که خود پل توسط یک خودرو و از یک طرف قابل نصب می باشد.
این پل با مقطع دو شاه تیر جعبه ای چند سلولی (
Multibox Girder) که با یک سلسله اتصالات عرضی می تواند مجموعا پهنایی معادل 4 متر را به وجود آورد، به صورت مقطع متغیر طراحی شده است. وزن کل پل با طول 15 متر حدود 11 تن و قابلیت انتقال کامیون های بسیار سنگین را داراست.
بعد از تهیه نقشه های اجرایی با نظارت این گروه یک نمونه پل در «کارخانه ماشین سازی پارس» ساخته شد و مورد آزمایش باربری قرار گرفت. طراحی و ساخت سیستم حمل و نصب این پل توسط خودرو به «جهاددانشگاهی علم و صنعت» محول گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):