نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

استخراج روغن از «هسته انگور»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1374

کارفرما: اداره کل صنایع استان چهارمحال و بختیاری

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

با توجه به کاربردهای مختلفی که در نوشتارهای علمی در مورد روغن هسته انگور گزارش شده است و از طرفی مقدار زیاد هسته انگور که در ضایعات کارخانجات تهیه آبمیوه در کشور در دسترس می باشد در این طرح آزمایش های استخراج به روش های مختلف بر روی هسته انگور انجام گرفت و میزان روغن استخراج شده و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی این روغن تعیین گردید. شرایط بهینه استخراج به دست آمد و کلیه آزمایش های استاندارد روغن های خوراکی بر روی این روغن انجام شد و مشخص شد که این روغن می تواند به عنوان یک روغن خوراکی با کیفیت مطلوب و استاندارد مورد استفاده قرار گیرد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):