نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه رفتار «هیدرواستاتیک» و بررسی تعادل و ایستایی کشتی و آنالیزسازه کشتی تحت«بارهای استاتیکی»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی سازه

پژوهشگران: 
عباس شرقی شاهین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1365

کارفرما: شرکت صنایع دریایی ایران

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

در راستای انجام فعالیت های تحقیقاتی یکی از اهداف «گروه مهندسی سازه» سعی در حل مسائل و مشکلاتی است که به لحاظ پیچیدگی عمدتا به متخصصان خارجی سپرده می شده است. در همین رابطه و به دنبال مطرح شدن نیازهایی در این زمینه از طرف «شرکت صنایع دریایی» انجام این پروژه در متن برنامه های گروه سازه قرار گرفته است.
این پروژه به طور خلاصه شامل مطالعه رفتار «هیدرواستاتیک» پایداری کشتی و تهیه برنامه ای برای انجام محسابات مربوط، شامل محاسبات استاتیک، آنالیز سازه کشتی تحت بارهای استاتیکی و بالاخره حل یک مثال می باشد که با انجام فعالیت های ذکر شده فوق برنامه مذکور می تواند به عنوان ابزاری برای سهولت و بالا بردن دقت طراحی شناورها مورد استفاده قرار گیرد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):