نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت دستگاه مخصوص ماشینکاری مرحله اسپات (مرحله مبنا) پوسته سیلندر موتور رنوگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
ایمانی محمدولی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1374

کارفرما: صنایع موشکی پارچین

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

این دستگاه که اولین مرحله ماشینکاری پوسته سیلندر موتورهای احتراق دخل را انجام می دهد مبنای ماشینکاری بعدی پوسته ریخته گری را در بهترین موقعیت به وجود می آورد. به عبارت دیگر پس از انجام این عملیات، سطوح ماشینکاری شده نقاط مرجع برای مراحل بعدی ماشینکاری هستند و باید در موقعیتی مناسب نسبت به شکل نهایی قرار داشته باشند که عملیات ماشینکاری بعدی به خوبی صورت گیرد.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده عبارت است از:
- تعین نقاط مناسب ماشینکاری با توجه به مراحل پیش بینی شده و در فرآیندهای بعدی ماشینکاری
- تعیین سیستم حرکت واحدهای ماشینکاری به طوری که عملیات هم زمان صورت گیرد.
- طراحی واحدها و بررسی امکانات ساخته شده (پنوماتیکی مکانیکی برقی الکترونیکی)
- هماهنگی و تطبیق و مونتاژ واحدهای طراحی و ساخته شده با واحدهای آماده استاندارد
- انجام عملیات تست و کنترل قطعه کار هنگام ماشینکاری

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):