نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

امکان سنجی دستگاه های اندازه گیری ابعادیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
ایمانی محمدولی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1382

کارفرما: وزارت راه و ترابری

خروجی طرح: 

زمینه های مناسب برای جهت گیری برنامه های گروه پژوهشی مکانیک شناسایی گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

این طرح به منظور شناسایی حیطه دانش اندازه گیری طول و ابعاد در جهان انجام گردیده است. در این طرح جمع آوری اطلاعات از تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده در زمینه اندازه گیری طول و ابعاد و همچنین شناسایی مقالات علمی منتشر شده در این زمینه بررسی شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):